about 3 years ago, مریم هاو contributed a transcription for
علیمراد خوان ملقب به سالار بهادر از فرزندان خسرو خوان سردار ظفر و بی بی سکینه  دختر حاج ایلخانی بود.
وی تحصیلات عالیه خود را در فرانسه به اتمام رساند و به زبان فرانسه و انگلیسی تسلط کامل داشت. او با بی بی ماه سلطان ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند به نام فرامرز خوان، کیومرث خوان، بی بی اختر و بی بی طلعت شد.وی در نیکوکار یزبانزد بود و‌در جوانی در گذشت. 

To comment on this transcription, please sign in.