9843d72fab023f5635842be8d044d26e

about 8 years ago, siamak mehrdad shared research in progress

تناسب پنهان در اندازه های سندها در دوره قاجار
با سلام
سیامک مهرداد هستم و در زمینه ی پژوهش و ساخت ساز های ایرانی فعالیت میکنم.با بیش از ده سال کار بر روی ساخت ساز و مطالعه در مورد اندازه های سازها به این نتیجه رسیده ام که نه تنها  ساخت ساز  بلکه هر گونه دست ساخته ی بشر بدون طراحی آگاهانه به معنی شناخت کافی از اندازه های انسانی به عنوان معیار اندازه گیری امکان پذیر نیست .  توجه به حضور و تاثیر انسان به عنوان واحد اندازه گیری،منجر به تحقیق در خصوص واحد های اندازه گیری قدیمی گردید که پژوهش در حال جریانی می باشد . پس از آشنایی با سایت زنان در عصر قاجار و مشاهد ه ی ارائه ی اندازه های سند ها بر اساس واحد متریک و  با توجه به آنکه سند ها مربوط به دروه ای از تاریخ ایران می باشند که درآن زمان هنوز از واحد اندازه گیری قدیم و نه متریک استفاده میشد ، پیشنهاد میکنم  پروژه ای در خصوص بررسی انداز های سندها بر اساس واحد اندازه گیری رایج در آن زمان تعریف کنیم که بی تردید به نتایج قابل توجهی دست خواهیم یافت. 
با احترام
سیامک مهرداد     

0bf65396ef5daf92108f2aed58c14603
Afsaneh Najmabadi replied about 8 years ago
با تشکر بسیار از توجه شما و نکته بسیار مهمی که توضیح داده اید. راستش در مورد آنچه روی سایت می رود، از آنجا که باید بنا به معیار موزه ها و دانشگاه ها در سطح جهانی تمام اسناد را آماده کنیم، چاره ای جز تبعیت از استانداردهای بین المللی نداریم. ولی در مورد این مطلب به عنوان یک موضوع پژوهشی: بسیار فکر عالی است. امیدوارم شما و یا دیگر متبحرین مباحث هنر، فن، و صنعت (به معنای قدیم آن) چنین پژوهش هایی را شروع کنید. و بقیه ما هم استفاده

To comment on this research, please sign in.