3c2a16356e3f4e123c03c25975b15174

almost 8 years ago, پرستو وفایی نیا shared research in progress

نمایش های شادی اور زنانه
باسلام.میخواستم برای تکمیل پژوهشم بدونم زنان در ایران چطور زندگی میکردند در صد و دویست سال پیش.و اینکه چرا نمایش های زنانه ترتیب میدادن..با تشکر
0bf65396ef5daf92108f2aed58c14603
Afsaneh Najmabadi replied almost 8 years ago
برخی کتابهای تاریخی در این زمینه هست؛ برخی نوشته های منصوره اتحادیه، ترجمه سفرنامه های زنان اروپایی به ایران، خاطراتی که چاپ شده، از جمله خاطرات مردان که از زندگی شخصی هم نوشته اند مثلا هشت نه جلد خاطرات عین السلطنه

To comment on this research, please sign in.