9d0eb05106415cb20a4189640bcbcd34

over 7 years ago, دنیا غلامی shared research in progress

راجع به دورهمی های زنانه در دهه 20 و 30 ایران
درود بر همه یک سوال داشتم که واقعا بهش احتیاج دارم کسی میتونه کمکم کنه یا کتابی بهم معرفی کنه راجع به
دورهمی های زنانه در دهه 20 و 30 و کلا زندگهی های زنانه اون دوران واقعا ممنون میشم کمکم کنید سپاس
0c357d35ea605625152fc61a91d4eec0
mohamad tarkarani replied about 7 years ago
با سلام. به نظرم نمیشه خیلی کارهای دقیق و جدی در این حوزه پیدا کرد. اما بهتر است دورهمی های زنان را به چند دسته تقسیم کرد:1. زنان طبقه متوسط مثل فروغ فرخزاد و سایر فعالان حوزه فرهنگی 2. زنان دربار و زنانی که به همسر شاه در ارتباط داشتند 3. زنان طبقه پایین در کارگاهها 4. و یا زنان روسپی به نظرم مهمترین این منابع می تواند بیشتر خاطرات باشد
Eba086a5929b0da2fa6210de1e2f0a90
farzaneh taheri ghandehari replied almost 7 years ago
تحلیل مردم‌شناختی مجالس مذهبی زنانه (مورد مطالعه :محله جنت‌آباد جنوبی) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش مینا بهمن‌زاده ؛ استاد راهنما محمدهمایون سپهر؛استاد مشاور سعید آقایی.‏ (کارشناسی ارشد):گرایش مردم‌شناسی. ‏ تهران،۱۳۹۲. ‏ دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی،دانشکده روانشناسی وعلوم اجتماعی،گروه مردم‌شناسی.   کیایی، سعید، ‏‫دهم ماه : مجالس روضه‌ی زنانه/ به روایت سعید کیایی؛ با مقدمه نفیسه مرشدزاده. ‏قم: خیمه‏‫، ۱۳۹۴.‏‫۷۲ ص.: مصور (رنگی).‏‫؛خیمه هنر؛ ۶.عکس؛ ۲.   م‍ج‍ال‍س‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ زن‍ان‍ه‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌.  آزم‍ا، ش‌ ۱۳ ، (آب‍ان‌ ۱۳۸۰): ص‌ ۱۵ - ۱۷.
این سه منبع در کتابخانه ملی بود، البته اطلاعات در این زمینه به صورت پراکنده در نشریات پایان نامه ها، سفرنامه ها و خاطرات زنان(زندگینامه ها) و البته عکس ها آین دوره وجود دارد. قطعا توجه به کانون ها و انجمن هایی که توسط زنان تاسیس شده است به شما در پیگیری دوره همی های اجتماعی- ادبی- فرهنگی و سیاسی کمک خواهد کرد. 

311650d3ec7273615c7f07e6e419d7e8
Navid Jamali replied about 6 years ago
در دهه های بیست و سی نوعی دور همی زنانه، مجالس احضار روح بود که در تهران بین زنان طبقه مرفه طرفداران زیادی داشت. شهرنوش پارسی پور در «گزارش یک زندگی» به این مسئله اشاره کرده است. این مجالس که یک سرگرمی زنانه بود گاهی با حضور مردان فامیل هم برگزار می شد که کتاب چلچله های مهاجر نوشته خانم سونیا ظلی نمونه ای از این مجالس را ارائه می دهد.

To comment on this research, please sign in.