92a2191624110a537c0b9a6bff286c25

over 5 years ago, ali Türk asked a question

همکاری در زمینه نسخه خوانی و تصحیح متون
با عرض سلام
بنده مترجم رسمی زبان ترکی و انگلیسی میباشم. و در زمینه نسخ خطی کار نمیکنم. و آخرین کار بنده کتاب هذا هفت وزیر میباشد که در از سایت شما دریافت کرده ام. 
مدارک و آرشیو دوران قاجارزیادی نیز دارا هستم . در مورد چگونگی همکاری با شما میخواستم بدانم که چطوری میتوانم با شما همکاری نمایم. با تشکر ارادتمند علی برازنده تورک
azerses2@gmail.com
92a2191624110a537c0b9a6bff286c25
ali Türk replied over 4 years ago
با عرض سلام بنده اسناد زیادی از دوره قاجار در اختیار دارم. آیا درصورت همکاری و ارسال این اسناد به آرشیو اجرت پرداخت می گردد؟ لطفا در این مورد راهنمایی فرمایید آدرس ارتباط azerses2@gmail.com
92a2191624110a537c0b9a6bff286c25
ali Türk replied over 4 years ago
با عرض سلام بنده اسناد زیادی از دوره قاجار در اختیار دارم. آیا درصورت همکاری و ارسال این اسناد به آرشیو اجرت پرداخت می گردد؟ لطفا در این مورد راهنمایی فرمایید آدرس ارتباط azerses2@gmail.com

To comment on this question, please sign in.