2ab96e4e0958fe98c02c2dfb8ee935ce

over 9 years ago, مهلا تختی started a discussion

قالیبافی در حرمسرای قاجاری
لطفا اگه کسی مطلبی دال بر وجود کارگاه های قالی بافی در حرمسرا ها یا حمایت زنان درباری و دختران شاه های قاجار از هنر فرش بافی در اون زمان داره با ذکر منبع بگه.ممنونم

To comment on this discussion, please sign in.