4576f9425f1e70573b23bee9e1ed51e7

over 8 years ago, صادق سیف اللهی asked a question

سلام فکر میکنم سرکار خانم فخرالسلطنه البرز ، خواهر ناتنی به نام نصرت مستوفی (محمدی) دارند ، در صورتیکه فرزندان ایشان یا مطلعین محترم مایل باشند برای تبادل اطلاعات در خدمت هستم
saeg31@yahoo.com
6cb35def22b85f67eb3dc3ee422fe30f
WWQI Admin replied over 8 years ago
سلام و تشکر از شما، اگر امکان دارد می‌توانید این اطلاعات را در قسمت بیوگرافی فخرالسلطنه و یا افراد دیگری که در سایت ما هستند و ممکن است مربوط باشند اضافه کنید. اگرنه، مستقیما برای ما بفرستید .

To comment on this question, please sign in.