9a9cb248b245df24b9cef06a9c2f4edd

over 6 years ago, سعید کبگانی asked a question

.. سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ هستم در زمینه مطالعات تاریخ خلیج فارس
 .. سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ هستم در زمینه مطالعات تاریخ خلیج فارس
9a9cb248b245df24b9cef06a9c2f4edd
سعید کبگانی replied over 6 years ago
در مورد نقش حکومت مرکزی در دوره قاجار در معادلات و منازعات درمنطقه خلیج فارس اطلاعات میخواستم و این سوال برام پیش اومده که با توجه به حضور پر قدرت انگلستان و نداشتن یک نیروی دریاییی قوی از طرف ایران ایا این حکومت اصلا نقشی در این معادلات و منازعات داشته است یا نه ؟ با تشکر ممنون میشم راهنماییم بفرمایید

To comment on this question, please sign in.